PRISLISTE Boligsalgsrapport (BSR2) 01.01.2017

Prisene er oppgitt inkl. mva. og dokumentkontroll, uten hulltagning.

Forenklet tilstandsrapport på leilighet Inntil 50 kvm 3800
Forenklet tilstandsrapport på leilighet 51 til 80 kvm 4300
Forenklet tilstandsrapport på leilighet 81 til 100 kvm 4700
Forenklet tilstandsrapport på leilighet Over 100 kvm 4900
Forenklet tilstandsrapport på rekkehus tilknyttet etablert sameie og borettslag Inntil 100 kvm 4800
Forenklet tilstandsrapport på rekkehus tilknyttet etablert sameie og borettslag 101 til 140 kvm 5000
Forenklet tilstandsrapport på rekkehus tilknyttet etablert sameie og borettslag over 140 kvm 5200
Tilstandsrapport på rekkehus og delt bolig inntil 100 kvm 6800
Tilstandsrapport på rekkehus og delt bolig 101 til 150 kvm 7100
Tilstandsrapport på rekkehus og delt bolig 150 til 240 kvm 7300
Tilstandsrapport på rekkehus og delt bolig Over 240 kvm 7500
Tilstandrapport på enebolig inntil 100 kvm 7200
Tilstandrapport på enebolig 101 til 240 kvm 7500
Tilstandrapport på enebolig Over 240 kvm 7900
Tilstandsrapport på hel tomannsbolig inntill 240 kvm 8500
Tilstandsrapport på hel tomannsbolig Over 240 kvm 8900
Tillegg for vurdering av ekstra leilighet inntill 50 kvm 1000
Tillegg for vurdering av ekstra leilighet over 50 kvm 1500
Verdi og lånetakst sammen med tilstandsrapport Tillegg 1000
Verdi og lånetakst på leiligheter og eneboliger Fra kr 4500
For andre oppdrag og boligsalgsrapport etter NS 3600 Pris etter avtale
Planskisse i forbindelse med utarbeiding av tilstandsrapport Pr. etasje 300
Timepris for timebaserte oppdrag Pr. time 1500
Leiligheter over 150kvm og boliger over 300kvm prises etter avtale.
Ekstra bygg utover garasje fra kr. 500-1500 inntil 50kvm. Større og/eller andre bygg etter avtale.
Det tilkommer fakturagebyr på utskrevne fakturaer pr. post.