TILSTANDSRAPPORTER og

TAKSTRAPPORTER

 

Vi tilbyr et fullverdig tilbud av ulike takserings- og vurderingstjenester og rapporter, i hovedsak: 

• Tilstandsrapporter (forenklede og fullstendige)

• Boligsalgsrapporter NS 3600

• Skaderapporter

• Verdi- og Lånetakster

• Planskisser ifm utarbeidelse av tilstandsrapport

• Reklamasjoner – Energimerking – Sakkyndig i eiendomsrett