PRISLISTE  – RAPPORTER 

(Gyldig fra 01.01.2022) // Prisene er oppgitt inkl. mva. og dokumentkontroll, uten hulltagning.

Tilstandsrapport basert på NS 3600 Pris fra Våtrom
Leilighet i etablert sameie eller borettslag 7500 1
     
Rekkehus leilighet i sameie eller borettslag 8500 1
     
Rekkehus og delt bolig uten sameie 12000 1
     
Enebolig 13500 1
     
Hel tomannsbolig 18000 2
     
Priser vurderes også ut i fra kvm bruksareal og krypkjellere    
Gulvareal tas med for prissetting.    
     
Det er viktig å merke seg at dette er fra priser som kan variere en del  
etter antall kvm, våtrom og tilleggsbygg. Det må innhentes priser i hvert  
enkelt tilfelle.    
     
Eksempel pris enebolig 180 kvm bra med to våtrom og garasje 18400
medregnet to hulltakninger og kjøring    
     
Priseksempel leilighet i brl over et plan 70 kvm bruksareal   8900
med et bad, hulltakning og kjøring    
     
Tillegg for ekstra våtrom/bad 700 1
Tillegg for hulltakning 700 1
Tillegg for kjøring 300 1
Tillegg for ekstra leilighet/hybel 2500 1
Tillegg for enkel vurdering av garasjer 2500 1
Tillegg verdi- og lånetakst lagt inn i rapport 2500 1
Andre bygg – pris etter avtale    
     
Verdi- og lånetakst på enebolig og hytter 5500 1
Verdi- og lånetakst på leiligheter og hytter 5000 1
Forhåndstakst bolig 6000 1
     
Timebaserte oppdrag med timepris 1800 1

.

Ring oss gjerne på telefon 930 09 950 eller send oss en epost til: jan-erik@byggvurdering.no

Du kan også benytte kontaktskjema på siden “Kontakt oss”.

.
.